• +6281 1987 271

(KHUTBAH JUMAT} MUSIM KEBAIKAN YANG BELUM USAI

(KHUTBAH JUMAT} MUSIM KEBAIKAN YANG BELUM USAI

Oleh : Rachmat Badani, Lc., M.A.


Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan

mengamalkan perintah Allah atas dasar ilmu karena mengharapkan ganjaran pahala dari-Nya, dan

meninggalkan seluruh larangan Allah atas dasar ilmu karena takut akan azab-Nya.

Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wa sallam, keluarga dan para sahabatnya serta kepada setiap pengikutnya yang konsisten

menjalankan syariatnya.


Jamaah Jumat yang berbahagia

Bulan Ramadan telah berlalu dengan seluruh keutamaan yang terkandung di dalamnya.

Kita berharap kepada Allah azza wa jalla semoga seluruh ketaatan dan ibadah yang telah kita

lakukan di dalamnya juga telah terangkai indah bersama Ramadan dan kelak menjadi penyejuk

mata dan hati kita pada hari kiamat kelak.

Lebih lengkapnya silahkan download naskah khutbah jumat dibawah ini :

KHOTBAH JUMAT 12 SYAWAL 1443 H.pdf


Sebelumnya :
Selanjutnya :