Tag : Al-Baqarah

(Seri Tadabbur Qur'an) Mengundang Pertolongan Allah (Bag. 3)
(Seri Tadabbur Qur'an) Mengundang Pertolongan Allah (Bag. 3)

Tawakkal yang benar adalah terealisasinya dua rukun tawakkal. Yang oleh Para ulama Fikih dijelaskan dua rukun tawakkal itu adalah "Ikhtiar" (Usaha maksimal) dan "I'timad" (Penyandaran kepada Allah)....

(Seri Tadabbur Qur'an) Mengundang Pertolongan Allah (Bag. 2)
(Seri Tadabbur Qur'an) Mengundang Pertolongan Allah (Bag. 2)

Shalat adalah ibadah terbaik yang mencakup sekaligus mewakili amalan yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Dan Allah telah menjadikan jarak seorang hamba dengan-Nya sangat sangat dekat ketika shalat, t...

(Seri Tadabbur Qur'an) Mengundang Pertolongan Allah (Bag. 1)
(Seri Tadabbur Qur'an) Mengundang Pertolongan Allah (Bag. 1)

Hikmah terbesar dari kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan manusia adalah agar "Kita" menyadari dan meresapi makna "Allaahushshamaad" di surat al ikhlas, Allah tempat bergantung kepada-Nya segal...